PROGRAM STUDIUM UX DESIGN

 

Studium UX Design gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w zawodzie Projektanta User Experience / Regular UX Designera w różnych branżach.

Zakres programowy podzielony jest na 2 semestry, obejmujące 120 godzin lekcyjnych.

I semestr - historia komputerów i trendy przyszłości, podstawy warsztatu UX Reserchera i UX Designera, metody badawcze i analityczne, brief, persony i scenariusze, nauka programów Adobe XD / Axure.

II semestr - projektowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych, RWD i Mobile First, Storytelling i UX Writing, testy i Journey Map.

Każdy z dwóch semestrów startuje dwa razy w roku: w marcu i październiku.

TRYB WEEKENDOWY: I i II SEMESTR - zajęcia odbywają się w niedziele od godziny 9:20
TRYB WIECZOROWY: I SEMESTR - wtorki i czwartki od 20:00, II SEMESTR - poniedziałki i środy od 20:00.

Zajęcia można odbywać w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

 

I SEMESTR

Podstawowy warsztat UX Reserchera i Junior UX Designera


W pierwszym semestrze uczymy podstaw warsztatu badawczo - projektowego, obsługi programów Adobe XD oraz Axure, podstawowych informacji teoretycznych - metod, definicji, historii, trendów i design thinking. W pierwszym semestrze nauczymy się Analizy briefu, rynku, konkurencji i kontekstu użytkowania, prowadzenia wywiadów IDI, projektowania proto-person, person i pisania scenariuszy użycia, projektowanie architektury informacji.

Wymagania: Aby przystąpić do pierwszego semestru trzeba mieć opanowaną podstawową umiejętność obsługi komputera. Warunkiem dołączenia do Studium UX DESIGN jest ukończenie 18 lat.

Pierwszy semestr przygotowuje do pracy na stanowisku: młodszego projektanta (junior ux designer), specjalisty ds. badań użyteczności (ux researcher)

Programy warsztatowe: Adobe XD, Axure, Figma

Wpisowe: 500 zł
Cena za semestr: 3200 zł lub w 4 ratach po 800 zł.

ZAPISZ SIĘ
Program zajęć
 

PROGRAM ZAJĘĆ I SEMESTRU


Metody pracy UX Researchera i UX Designera (60 godzin lekcyjnych):

Wprowadzenie do User Experience (12 godzin): dziedzina i definicje, użyteczność, dostępność, znajdywalność. Ważne publikacje i osoby, guru, historia Interetu i technologii, trendy. Mobile First, RWD i Materiał Design.

Proces projektowy Design Thinking (8 godziny): myślenie projektowe, etapy pracy, innowacja, zarządzanie projektami i metodologia SCRUM.

UX Reserch (8 godzin): brief, badania rynku, konkurencji, analiza kontekstu użytkowania, wywiady pogłębione IDI, analiza trendów.

Projektowania person i scenariusze użycia (10 godzin): tworzenie proto-person, person, przypadków użycia, oraz pisanie scenariuszy użycia.

Architektura informacji (8 godzin): podstawowe systemy, nawigacja, gradacja, designing for less, sortowanie kart

UX Writing (8 godzin): storytelling, schematy narracji, konwencje, SEO i pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

Warsztat projektowy Figma (6 godzin): podstawy, korzystanie z bibliotek, współpraca - UX - Developer - Biznes, prototypowanie

 
Program zajęć
 

II SEMESTR

Warsztat pracy UX Designera i UX Testera


W drugim semestrze skupimy się na zaprojektowaniu stron internetowych metodami Mobile First i Responsive Web Design. Zastosujemy konwencje i schematy narracyjne w praktyce. Spojrzymy szerzej na kontekst użytkowania ze strony medioznawczej. Poznamy sposoby testowania produktów interaktywnych i tworzenia Journey Map. Nauczymy się podstaw projektowania aplikacji mobilnych.

Wymagania: Ukończony pierwszy semestr Studium UX Design lub ukończony II Semestr Studium Grafiki Komputerowej, lub umiejętność swobodnej pracy w programach graficznych: Adobe XD i Axure, a także przygotowanie badawcze

Drugi semestr przygotowuje do pracy na stanowisku: projektanta stron internetowych (middle ux designer), specjalisty ds. testowania użyteczności (ux tester)

Programy warsztatowe: Adobe XD, Axure

Wpisowe: 500 zł
Cena za semestr: 3200 zł lub w 4 ratach po 800 zł.

ZAPISZ SIĘ
Program zajęć II semestr
 

PROGRAM ZAJĘĆ II SEMESTRU


Techniki pracy UX Designera i UX Testera (60 godzin lekcyjnych).

Projektowanie stron internetowych (24 godzinn): projektowanie artykułów, stron ofertowo-sprzedażowych, galerii i stron zbiorczych, systemów sortowania, filtrowania, wyszukiwania, formularzy i stron kontaktowych, projektowanie stron głównych.

Zrozumieć media (6 godzin): Rodzaje stron internetowych: informacyjne, sprzedażowe, rezerwacyjne, społecznościowe, portale. 4 tezy McLuhana. Kultura partycypacji. Rozwój produktu w organizacji. Roadmap. Biznesplan.

Webdesign(10 godzin): Projektowanie UI strony internetowej - desktopowej oraz mobilnej.

UX Testing (6 godzin): wędrówka poznawcza, checklisty i heurystyki użyteczności, testy A/Bi 5s, test Kruga, testy z udziałem użytkowników, tworzenie audytów użyteczności.

Projektowania aplikacji mobilnych (10 godzin): dokumentacje Apple User Interface Guidelines oraz Android Materiał Design, standardy i wzorce projektowe.

Projektowanie CV i Portfolio (4 godziny): autoprezentacja, przygotowanie do procesu rekrutacji.

 

TRYB WIECZOROWY I WEEKENDOWY

Zajęcia odbywają się w niedziele od godziny 920 
lub we wtorki i czwartki od 2020

Każdy z semestrów rozpoczyna naukę dwa razy w roku

Rozpoczynając naukę w kwietniu:
I semestr trwa od kwietnia do końca czerwca
II semestr trwa od października do lutego

Rozpoczynając naukę w październiku:
I semestr trwa od października do lutego
II semestr trwa od kwietnia do końca czerwca

Po każdym semestrze można przerwać naukę i odebrać certyfikat, a potem wrócić na kolejny semestr.

Zajęcia można odbywać w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Certyfikaty, zaliczenia

I SEMESTR: Zaliczenie na podstawie Case Study projektowego zawierającego zaprojektowane minumum 2 persony i scenariusze użycia dla nich oraz wizualizacje procesu badawczego Po pierwszym semestrze można otrzymać certyfikat ukończenia semestralnego Kursu UX Design.

Po pierwszym semestrze można otrzymać certyfikat ukończenia semestralnego Kursu UX Design.

II SEMESTR: Zaliczenie na podstawie przygotowanego portfolio (projekty strony internetowej mobile i web oraz projekt aplikacji mobilnej).

Po drugim semestrze można certyfikat ukończenia rocznego Studium UX Design.

ZGŁOSZENIA

Aby zarejestrować się w szkole wypełnij formularz zgłoszeniowy:
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wymagania: Aby przystąpić do pierwszego semestru trzeba mieć opanowaną podstawową umiejętność obsługi komputera. Warunkiem dołączenia do Szkoły Grafiki Komputerowej jest ukończenie 18 lat.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest opłata wpisowego.


Pytania prosimy kierować na adres:
sekretariat@szkola-grafiki.pl
Organizatorem Studium UX DESIGN jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Globlife, ewidencjonowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod nr: 133205 (zobacz w rejestrze RSPO).
Nasza placówka podlega Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Wystawiamy certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów kompetencji zawodowych na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz.1632).

Certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów umiejętności zawodowych wydawane przez naszą placówkę wliczają się także do wymogów awansu zawodowego nauczyciela szkolnego i akademickiego.

Status ucznia naszej placówki jest honorowany przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne (ZUS, KRUS, ubezpieczyciele).

Elżbieta Krutysza

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ

Elżbieta Krutysza to ekspertka UX DESIGN z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży internetowej, która z pasją dzieli się swoją wiedzą.


Wybrane doświadczenie zawodowe:

LogicIMS Wykładowca User Expereince
LogicIMS Współwłaściciel & Wiceprezes LogicIMS LLC
onet Szefowa Departamentu Mobile w Onet.pl
TVN Projektantka UI/UX. Team Leader projektu TVN24.pl
Interia.pl Projektantka UI w INTERIA.PL.
   

linkedin.com/in/ekrutysza

Adres

ul. Zwierzyniecka 17/4
31-103 Kraków
Kontakt

tel. 508-098-077
sekretariat@szkola-grafiki.pl

Rekrutacja
rekrutacja@szkola-grafiki.pl
Znajdziesz nas na

Facebook  Vimeo
Wykorzystujemy technologię cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.