PROGRAM ZAJĘĆ STUDIUM GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

ilustracja: Alicja Majdyś

Studium Grafiki Komputerowej gwarantuje zdobycie wiedzy umożliwiającej pracę w zawodzie grafika komputerowego w różnych specjalizacjach.


Zakres programowy podzielony jest na trzy semestry obejmujące 192 godziny lekcyjne.


I semestr - podstawy warsztatu grafika komputerowego, nauka programów graficznych.

II semestr - projektowanie zorientowane na rynek komercyjny, techniki obejmujące kreację materiałów reklamowych i promocyjnych, stronę internetową, UX design.

III semestr - identyfikacja wizualna, uszlachetnianie druku, grafika trójwymiarowa, gry komputerowe, UX PRO.


Każdy z trzech semestrów startuje dwa razy w roku: w październiku i w marcu.
ilustracja: Aleksandra Urbańska

I SEMESTR

Podstawowy warsztat grafika komputerowego


W pierwszym semestrze uczymy podstaw warsztatu graficznego - obsługi programów pakietu Adobe oraz podstawowych informacji teoretycznych - zasad doboru kolorów, kompozycji, podstaw typografii i design thinking. W pierwszym semestrze nauczymy się od podstaw technik tworzenia podstawowych form graficznych - ilustracji cyfrowej, layoutu z tekstem, animacji, pracy z dokumentem wielostronicowym.

Wymagania: Aby przystąpić do pierwszego semestru trzeba mieć opanowaną podstawową umiejętność obsługi komputera. Warunkiem dołączenia do Szkoły Grafiki Komputerowej jest ukończenie 18 lat.

Pierwszy semestr przygotowuje do pracy na stanowisku: młodszego grafika (junior graphic designer), ilustratora, młodszego animatora (junior motion designer), fotoedytora, młodszego retuszera.

Programy warsztatowe: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate, Adobe inDesign.

Wpisowe: 200 zł
Cena za semestr: 2700 zł lub w 4 ratach po 775 zł.

ZAPISZ SIĘ
Program zajęć
ilustracja: Paulina Sulima - Samujło

PROGRAM ZAJĘĆ I SEMESTRU


Techniki pracy grafika komputerowego (64 godziny lekcyjne):

Photoshop (22 godziny): techniki obróbki zdjęć, grafika rastrowa, korekcja tonalna, korekcja barwy i nasycenia, wygładzanie i wyostrzanie, kadrowanie, modele kolorów, rozdzielczości, tryby mieszania, rozmycia, tworzenie pędzli, gradienty, patterny, warstwy, style, poziomy, piórko, ścieżki, maski, filtry, efekty specjalne, digital paint, retusz High End, podstawowe przygotowanie do druku.

Illustrator (14 godzin): tworzenie grafiki wektorowej, piórko, pędzle, gradient mesh, grafika 3D, maski, filtry, efekty, live paint, live trace, ikony.

Animate (12 godzin): listwa czasowa, kluczowanie, import grafiki bitmapowej, animacja automatyczna, easing, animacja po ścieżce, animacja postaci (cykl chodu), maski, efekty, filtry, dźwięk, animacja projektu PSD, eksport filmu video.

inDesign (6 godzin): praca z dokumentem wielostronicowym, przygotowanie do składu, importowanie i formatowaniu treści, układy wzorcowe.

Projektowanie (10 godzin): dobór kolorów - metody, modele, zaburzenia widzenia, podstawy typografii - kompozycja, siatka, layout, hierarchia a kontekst komunikatu, czytelność, podstawy design thinking, przegląd prac.

ilustracja: Paulina Sulima - Samujło
Program zajęć
strona www: Milena Ulman

II SEMESTR

Projektowanie zorientowane na rynek komercyjny


W drugim semestrze skupimy się na nauce warsztatu poprzez kreację materiałów promocyjnych, najczęstszych zleceń, z którymi spotykają się w swojej pracy graficy. Uczymy metod projektowych poprzez pokazanie procesu przygotowania kreacji. Opracowujemy layout magazynowy, okładkę wydawnictwa, publikację katalogu wielostronicowego, stronę internetową - od projektu UX, przez UI aż po skład HTML (+Wordpress).

Wymagania: Ukończony pierwszy semestr lub umiejętność swobodnej pracy w programach graficznych: Photoshop i Illustrator (jeżeli znasz maski i umiesz stawiać wektory piórkiem - zapraszamy!).

Drugi semestr przygotowuje do pracy na stanowisku: grafika komputerowego (grapic designer), młodszego UX designera (junior UX designer), młodszego Webdesignera - projektanta UI (junior UI designer)

Programy warsztatowe: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe inDesign, Figma, Visual Studio Code

Wpisowe: 200 zł
Cena za semestr: 2700 zł lub w 4 ratach po 775 zł.
Program zajęć II semestr
Okładka wydawnictwa: Natalia Harańczyk

PROGRAM ZAJĘĆ II SEMESTRU


Proces realizacji komercyjnych materiałów wizualnych (64 godziny lekcyjne).

Metodyka projektowania (10 godzin): Nadawanie znaczeń, narracja wizualna za pomocą zdjęć, ćwiczenia kompozycyjne (strona internetowa), hierarchia typograficzna w praktyce (plakat i baner FB), porządek w projektowaniu (rozkładówka publikacji).

UX Design (10 godzin): prototypowanie, persony, scenariusze użycia, Material Design, Mobile First, RWD, projektowanie funkcjonalne, architektura informacji, user experience, audyt użyteczności, badania i testy UX

Webdesign (8 godzin): projektowanie UI strony internetowej - desktopowej oraz mobilnej.

Figma (8 godzin): prototypowanie w Figmie, projektowanie interaktywnych interface'ów.

Katalog reklamowy (6 godzin): Przygotowanie publikacji katalogu w inDesign.

Materiały promocyjne (8 godzin) okładka wydawnictwa, layout magazynowy oparty o siatkę typograficzną, kampania w mediach (optymalizacja).

HTML5 i CSS3 (10 godzin): podstawy tworzenia responsywnych stron www, nauka pisania kodu html/css, publikacja strony do internetu i wykorzystywanie gotowych frameworkow (wordpress) do stworzenia własnego portfolio online.

Prawo autorskie (2 godziny),

Przegląd prac (2 godziny)

Okładka wydawnictwa: Natalia Harańczyk
Program zajęć
Identyfikacja wizualna: Katarzyna Sałacka

III SEMESTR

Identyfikacja wizualna, uszlachetnianie druku, grafika trójwymiarowa, gry komputerowe


Trzeci semestr pozwala rozwinąć zaawansowane umiejętności, otwierające nowe możliwości specjalizacji. Zajmiemy się opracowaniem marki i jej produktu. Na zajęciach z Brandingu opracujemy systemem identyfikacji wizualnej wraz z księgą znaku i materiałami promocyjnymi. Zajęcia z UX Pro wprowadzą Was w świat projektowania aplikacji mobilnych i profesjonalnego Case Study. Na zajęciach z opakowania zajmiemy się opracowaniem przestrzennego projektu (bryłą opakowania). Zajęcia z Blendera nauczą jak wymodelować kompozycję 3D, nadać jej różnorodne tekstury, oświetlić oraz wyrenderować. Zajęcia z After Effects nauczą pracy z narzędziem używanym w filmowych efektach specjalnych i zaawansowanym motion tweenem.

Wymagania: Ukończone dwa semestry SGK lub dobra znajomość programów graficznych Photoshop, Illustrator, inDesign, Adobe XD, Figma.

Trzeci semestr przygotowuje do pracy na stanowisku: grafika specjalisty, UX designera, młodszego projektanta 3d, animatora motion tween, projektanta identyfikacji wizualnej, otwiera na projektowanie przestrzenne.

Programy warsztatowe: Blender, Adobe inDesign, Adobe XD, Figma, Axure, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects.

Wpisowe: 200 zł
Cena za semestr: 2600 zł lub w 4 ratach po 750 zł.
Program zajęć
identyfikacja wizualna: Katarzyna Oziębły

PROGRAM ZAJĘĆ III SEMESTRU


Kreowanie wizerunku, produktu, techniki zaawansowane (62 godziny lekcyjne):

Branding (12 godzin): projekt identyfikacji wizualnej - księga CID, księga znaku, logotyp, wizualizacje, mockupy oraz materiały promocyjne (do wyboru): wizytówki, ulotki, papier firmowy, kampania Facebook, plakaty, kubki, torebki, gadżety firmowe.

UX PRO (10 godzin): UX Design & Product Thinking w projektowaniu Mobile apps na smartphone, smartwatch, Autonomous Vehicles. Warsztaty projektowania profesjonalnego Case Study.

Zaawansowana typografia (6 godzin): Najważniejsze zasady zaawansowanej typografii.

Opakowanie (8 godzin): proces projektowania opakowań, przygotowanie wykrojników, skład, przygotowanie do druku, techniki produkcyjne.

Blender (14 godzin): modelowanie 3d, teksturowanie, światło, render.

After Effects (8 godzin): Metody tworzenia scen, kompozycji, kluczowania, tworzenia filmów motion tween i efektów specjalnych.

Przegląd prac, Egzamin wewnętrzny (4 godziny)

identyfikacja wizualna: Katarzyna Oziębły

Dwa tryby zajęć


Tryb Wieczorowy:
dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne:
poniedziałek i środa od 1815
poniedziałek i środa od 2000
wtorek i czwartek od 1815
wtorek i czwartek od 2000 

Tryb Weekendowy
co dwa tygodnie po 6 godzin lekcyjnych:
soboty od godziny 1100 

W trybie weekendowym każdej grupie wypadają także zajęcia w  jedną lub dwie niedziele w semestrze. Zajęcia mogą się także zdarzyć tydzień po tygodniu, jeżeli będziemy odrabiać święta ruchome.

Rok Szkolny


Zestawienie zajęć na przykładzie grupy poniedziałkowo-środowej.

Semestr zimowy godzin
  Październik 12
  Listopad 16
  Grudzień 12
  Styczeń 12
  Luty 8
razem: 60
 
Semestr letni godzin
  Marzec 14
  Kwiecień 16
  Maj 16
  Czerwiec 14
   
razem: 60

Wszystkie grupy realizują tę samą liczbę godzin w semestrze.

Każdy z trzech semestrów rozpoczyna naukę dwa razy w roku

Rozpoczynając naukę w październiku:
I semestr trwa od października do lutego
II semestr trwa od marca do końca czerwca
III semestr trwa od października do lutego

Rozpoczynając naukę w marcu:
I semestr trwa od marca do końca czerwca
II semestr trwa od października do lutego
III semestr trwa od marca do końca czerwca

Po każdym semestrze można przerwać naukę i odebrać certyfikat, a potem wrócić na kolejny semestr.

Jeżeli pracujesz już w programach graficznych, możesz rozpoczynać naukę od drugiego lub trzeciego semestru.

Certyfikaty, zaliczenia

I SEMESTR: Zaliczenie na podstawie min. 2 wydrukowanych własnych prac, wybranych na przeglądzie (po jednej z techniki wektorowej i bitmapowej) oraz testu z podstawowych zagadnień.

Po pierwszym semestrze można otrzymać certyfikat ukończenia semestralnego Kursu Grafiki Komputerowej.

II SEMESTR: Zaliczenie na podstawie przygotowanego portfolio (przegląd prac).

Po drugim semestrze można certyfikat ukończenia rocznego studium grafiki komputerowej.

III SEMESTR: kończy się przeglądem prac, oraz egzaminem wewnętrznym, na którym trzeba przygotować projekt na wylosowany temat.

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia 3 semestralnego Studium Grafiki Komputerowej.

Organizatorem Szkoły Grafiki Komputerowej jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Globlife, ewidencjonowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod nr: 133205 (zobacz w rejestrze RSPO).

Nasza placówka podlega Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Wystawiamy certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów kompetencji zawodowych na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz.1632).

Certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursów umiejętności zawodowych wydawane przez naszą placówkę wliczają się także do wymogów awansu zawodowego nauczyciela szkolnego i akademickiego.

Status ucznia naszej placówki jest honorowany przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne (ZUS, KRUS, ubezpieczyciele).

TRENING CZYNI MISTRZA

W naszej szkole nauczymy Was solidnego warsztatu grafika, nie zrobimy jednak za Was portfolio.

Jeżeli chcecie po ukończeniu szkoły od razu aplikować na stanowiska czy staże w branży nie wystarczy sam certyfikat. Musicie wygospodarować sobie na tyle czasu, by swobodnie realizować własne projekty.

Warto poświęcić czas, w którym jesteście w SGK, by zaprzyjaźnić się z programami graficznymi i wykonać tyle projektów, żeby Wasze unikalne pozwoliło uzyskać staż, czy klienta.

Ważniejsza od początkowych zdolności czy umiejętności jest ilość czasu, poświęcona na rozwój swojej techniki i warsztatu, a nawet jednokrotne przećwiczenie wszystkich technik poznanych na zajęciach przynosi fantastyczne efekty.

Przystępując do SGK warto mieć swój komputer, na którym można ćwiczyć.
Adres

ul. Zwierzyniecka 17/4
31-103 Kraków
Kontakt

tel. 508-098-077
sekretariat@szkola-grafiki.pl

Rekrutacja
rekrutacja@szkola-grafiki.pl
Znajdziesz nas na

Facebook  Vimeo
Wykorzystujemy technologię cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.